Coronacrisis

Steunmaatregelen voor jouw bedrijf

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we een handig overzicht gemaakt dat je informeert over mogelijke steunmaatregelen die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Via de link in de laatste kolom kan je rechtstreeks doorklikken naar de bevoegde instantie waar je deze steunmaatregelen effectief kunt aanvragen. 

We verzoeken je daarom deze procedures stipt te volgen.  Probeer het zoveel mogelijk zelf! Dit zal de aanvraagprocedure versnellen, waardoor je sneller gebruik kan maken van de steunmaatregelen. Indien het echter niet lukt kunnen onze dossierbeheerders assistentie verlenen. 

Belangrijke websites en telefoonnummers

Deze websites en telefoonnummers kunnen van pas komen als je vragen hebt over jouw specifieke situatie. Deze worden constant geüpdatet.

Bezoek de website van Unizo

Bezoek de website van Vlaio

Bezoek de website van Voka

Telefoonnummer Federale overheidsdienst: 0800 14 689

Telefoonnummer Unizo: 0800 20 750

Telefoonnummer Vlaio: 0800 20 555

 

Steunmaatregel Waarom Voor wie Waar aanvragen
Vlaams Beschermingsmechanisme Je hebt te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020. Vennootschappen en eenmanszaken

De premie kan aangevraagd worden
tot 15 november 2020.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-
beschermingsmechanisme

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme Elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan beroep doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting. Vennootschappen en eenmanszaken

De premie aanvragen kan vanaf 16 november 2020.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is
-het-nieuw-vlaams

Overbruggingsrecht
 

Is een uitkering voor bedrijfsleiders en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen. Het overbruggingsrecht is er in verschillende vormen:

1) Corona - overbruggingsrecht - wordt binnenkort verdubbeld naar aanleiding van de maatregelen van 23/10/20
2) Overbruggingsrecht - heropstart
3) Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten + zelfstandigen in bijberoep

Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/sociale
verzekeringsfondsen

 

Sociale bijdragen Alle zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Ook vermindering & vrijstelling van sociale bijdragen behoren tot de mogelijkheid.  Alle zelfstandigen Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/sociale
verzekeringsfondsen
Afbetalingsplannen Voor alles wat betreft de bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen & diverse leveranciers.  Vennootschappen en eenmanszaken Bij desbetreffende schuldeiser
Personeel Bepaalde werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen nog steeds gebruik maken van de regeling tijdelijke werkloosheid (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31/12/2020. Arbeiders en bedienden Bij uw sociaal secretariaat
 
Kredieten (crisiswaarborg) Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal. Vennootschappen en eenmanszaken Uw bankier

Meer info over waarborgregeling: 

https://www.pmvz.eu/
corona-uitbreiding
Uitstel kredieten De Belgische banken staan toe dat kredietnemers hun afbetalingen van hun woningkredieten en bedrijfskredieten later kunnen aflossen als ze betaalproblemen ondervinden. Particulieren en bedrijven Uw bankier
Verlaging van het BTW-tarief in de horeca Het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten is verlaagd van 12% naar 6%. Let wel: Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)?
Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan.
Horeca bedrijven

Meer info: 
https://financien.belgium.be/nl
/Actueel/tijdelijke-verlaging-van
-btw-tarief-in-horeca

Meer info over GKS: 
https://www.geregistreerdkassasysteem.be
/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven